ประกาศ คสช.ฉ.52 ยกเลิกเคอร์ฟิวเฉพาะเมืองพัทยา จ.ชลบุรี, อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และจ.ภูเก็ต เพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว

芭堤雅、普吉、蘇梅素叻他尼宵禁取消了!

處之泰然 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()